Раздел I Общи положения

Чл. 1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между КОНЦЕПТИКА ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.conceptika.com
1) „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.conceptika.com
2) КОНЦЕПТИКА ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206731964, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Плачковица“12, наричано по-долу КОНЦЕПТИКА или Дружеството.
3) Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
4) Сайт означава уебсайта находящ се на www.conceptika.com
5) „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на www.conceptika.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на КОНЦЕПТИКА

Чл.2 Следните условия са условията на споразумението между Вас и КОНЦЕПТИКА. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги

Чл.3 Цени
1) Всички представени в сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
2) КОНЦЕПТИКА си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
3) При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
4) При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението.
Чл.4 Поръчки и доставка на стока и/или услуга
1) Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
2) Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на КОНЦЕПТИКА или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в събота и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни.
3) След поръчка в сайта потребителят може да посети и офиса на КОНЦЕПТИКА в София на адрес:гр.София,бул.“Инж.Иван Иванов“39 и от там да вземе продукта, който е избрал.
4) Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Транспрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на КОНЦЕПТИКА. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
5) Ако даденият продукт е със статус „По поръчка“ срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
6) Продуктите се изпращат след като сътрудник на КОНЦЕПТИКА се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
7) Цената на доставката за продукти на стойност под 900.00лв. се определя от действащата тарифа на избрания куриер или транспортна фирма. Всички поръчки на обща стойност над 900.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
8) Всички пратки се изпращат с услугата „Преглед при получаване“. Проверката се свежда до преглед на външния вид и съдържанието на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. КОНЦЕПТИКА не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Чл.5 Плащане
1) Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
a) Банков превод
2) Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на КОНЦЕПТИКА цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока.

Чл.6 Договорът за продажба от разстояние между Концептика и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7 Общи условия за връщане/замяна на стока
1) Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с Концептика, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
2) За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми КОНЦЕПТИКА за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
a) Използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение №1 към настоящите общи условия.
b) Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
3) 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
a) която е сключен договорът – при договор за услуги;
b) която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките – при договор за продажба;
c) която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част – при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
4) КОНЦЕПТИКА възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира КОНЦЕПТИКА за не

1) Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с Концептика, има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно предвидени в Закона за защита на потребителите в срок от 14 дни съгласно видовете договор, посочени в ал. (3), т. 1,2 и 3 от настоящите условия за връщане.
2) За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми КОНЦЕПТИКА за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете по ал. (3), т. 1, 2 и 3. Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
a) Използвайки формуляра за отказ от договор, приложен като Приложение №1 към настоящите общи условия.
b) Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
3) 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
a) която е сключен договорът – при договор за услуги;
b) която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките – при договор за продажба;
c) която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част – при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
4) КОНЦЕПТИКА възстановява всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира КОНЦЕПТИКА за неговото решение за отказ от договора. – (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от КОНЦЕПТИКА).
5) КОНЦЕПТИКА възстановява платената сума като използва същия начин на плащане, който е използвал потребителят, освен ако Потребителят изрично се е съгласил на друг начин за възстановяване, който не е свързан с никакви разходи от негова страна. Ако Концептика не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-рано.
6) Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор в магазина на КОНЦЕПТИКА ООД, находяща се в гр. София, бул.“Инж.Иван Иванов“№ 39 с контакт Ради Райков – 0888583181 – като поеме преките разходи по връщане на стоката/ите (освен ако КОНЦЕПТИКА сам не е предложил да вземе стоката) съгласно чл.55, ал.2 от ЗЗП. Ако потребителя избере да използва куриерска услуга, транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на потребителя съгласно таксите на избраната от потребителя куриерска фирма. При връщане на стоката чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на КОНЦЕПТИКА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
7) Условия за връщане на стока
a) Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
b) Да не е използвана;
c) Да не е била монтирана;
d) Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
e) Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от КОНЦЕПТИКА ООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
f) Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
8) При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране.
a) За стоки – При получаване на стоката в офиса на КОНЦЕПТИКА, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, КОНЦЕПТИКА ООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
b) Стока придружена с услуга – При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на КОНЦЕПТИКА, след извършени доставка и монтаж на уред, потребителите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: КОНЦЕПТИКА ООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа на КОНЦЕПТИКА на тези услуги.
9) В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.
10) *Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива – телефонен номер, факс и електронен адрес) КОНЦЕПТИКА ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Чл. 8 Гаранционно обслужване
1) За всяка стока на сайта www.conceptika.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. КОНЦЕПТИКА ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
a) гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
b) е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
c) се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
d) е нарушена физическата цялост на изделието;
e) при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ОВК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
f) не е осигурен достъп за оглед и преглед на начина на монтаж
2) В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от КОНЦЕПТИКА ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
3) Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към КОНЦЕПТИКА чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.
КОНЦЕПТИКА указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Чл.9 Допълнителни условия
1) За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.